Spätné uzlíky

27.10.2011 14:49

 

  • Zpetné uzlíky sa tiež nazývajú striedavé, pretože prvý uzlík se viaže na jednu stranu a druhý na druhú. Znamená to, že hlavná niť leží na začiatku náramku na jednéj strane, a tiež na tej istej strane skončí po uviazaní celého dvojuzlíku.

  • Každý zpetný uzlík sa skládá z jedného ľavého a jedného pravého uzlíka, a tým dohromady tvoria požadovaný dvojuzlík !!!!

  • Modrá niť je hlavná a leží vpravo (obr. 1). Urobíme ňou najskôr jednu slučku vľavo, rovnako ako polovičku v základnom (obr 2, 3, 4).

  • Potom urobíme slučku vpravo (obr.5, 6, 7). Takto nám vznikne zpätný uzlík viazaný vpravo (obr.8). Hlavná niť opäť leží na rovnakej strane ako na začátku - napravo. Je to veľmi jednoduché. 

  • U všetkých uzlíkov je stále dôležité dodržovať základné pravidlá: poriadne uzlíky uťahovať a viesť hlavnú niť kolmo na vedľajšiu, aby nám spodné (vedľajšie) nite neprekukovaly.

  • 12345

    678

    Spätné uzlíky vľavo sa viažu presne ako tie vpravo, s tým rozdielom že najskôr spravíme slučku vpravo a potom slučku vľavo a uzlík je hotový.