Uzlíky vpravo

26.10.2011 12:54
  • Toto sú uzlíky viazané vpravo. Hlavná niť je na začiatku náramku na ľavej strane (obr. 1) a uzlíky ňou viažeme smerom doprava. Modrá niť je hlavná niť a robíme ňou uzlík na šedej niti. 

  • Hlavnú niť chytíme do pravej ruky. Vedľajšiu niť chytíme do ľavej ruky a napneme!!! 

  • Hlavnú niť položíme cez vedľajšiu zľava doprava (obr. 2), podvlečieme a vzniknutú slučku zatiahneme(obr. 3). 

  • Uzlík zatiahneme - to znamená, že ho posunieme hore. Hlavnú niť musíme viesť kolmo k vedľajšiu. Tým pádom bude mať uzlík farbu iba hlavnej nite, tak ako to má byť a vo vzorčeku nebudú chyby.

  • Toto ešte raz zopakujeme a jeden uzlík je hotový (ostatné obr.). Nový uzlík vpravo začneme akoby to bol úplne prrvý uzlík.