Začíname

Spätné uzlíky

27.10.2011 14:49
  Zpetné uzlíky sa tiež nazývajú striedavé, pretože prvý uzlík se viaže na jednu stranu a druhý na druhú. Znamená to, že hlavná niť leží na začiatku náramku na jednéj strane, a tiež na tej istej strane skončí po uviazaní celého dvojuzlíku. Každý zpetný uzlík sa...

Uzlíky vľavo

26.10.2011 15:57
  Toto jú uzlíky viazané vľavo. Musíme sa naučiť uzlíky viazať do oboch strán, aby sme mohli pliesť náramky do V alebo šipkové náramky.  Pravou rukou držíme hlavnú niť a ľavou vedľajšiu. Vedľajšia niť musí byť opeť napnutá (obr. 1).  Hlavnú niť položíme...

Uzlíky vpravo

26.10.2011 12:54
Toto sú uzlíky viazané vpravo. Hlavná niť je na začiatku náramku na ľavej strane (obr. 1) a uzlíky ňou viažeme smerom doprava. Modrá niť je hlavná niť a robíme ňou uzlík na šedej niti.  Hlavnú niť chytíme do pravej ruky. Vedľajšiu niť chytíme do ľavej ruky a...