Uzlíky vľavo

26.10.2011 15:57

 

  • Toto jú uzlíky viazané vľavo. Musíme sa naučiť uzlíky viazať do oboch strán, aby sme mohli pliesť náramky do V alebo šipkové náramky. 

  • Pravou rukou držíme hlavnú niť a ľavou vedľajšiu. Vedľajšia niť musí byť opeť napnutá (obr. 1). 

  • Hlavnú niť položíme zprava doľava cez vedľajšiu niť (obr. 2). Vznknutou slučkou niť prevlečieme a kolmo na vedľajšiu niť zatiahneme a posunieme uzlík hore (obr.3).

  • Druhú slučku urobíme rovnako a pevne ju pritiahneme k prvej. Hlavná niť teraz leží na druhej strane ako na začiatku - naľavo od vedľajšej nite.(ostatné obrázky)

  • 12345

  • 67